ikona Google Plus ikona Facebook ikona Youtube ikona InstagramJmeniny
Dnes je 28.09.2021
Svátek má Státní svátek

Odběr novinek emailem:
Email:Dotazník Jeffa Vašáka ke Stodole 2000 III.

29.01.2001 Švestka Štefan 15725
Dotazník Jeffa Vašáka ke Stodole 2000 III.
Country taneční skupina Virginia Brno

Vážení členové organizačního štábu Stodoly (Oslovení Vážení myslím zcela upřímně, neboť si Vás za všechno, co děláte pro české country tancování, velice vážím a touto cestou bych Vám také ráda za toto poděkovala. Nemyslím tím teď pouze Stodolu / i když samotná Stodola byl čin hodný díků /, ale i organizování různých přehlídek, festivalů, seminářů / kterých se většinou také účastníme /, vydávání Cvaku, poskytování nejrůznějších metodických materiálů a vůbec celkový zájem o rozvoj českého country tancování.) Chtěli bychom reagovat na Vaši výzvu k vyjádření svých názorů na Stodolu 2000.

Vzhledem k tomu, že soutěž se týkala celého souboru, snažili jsme se všechny body Vaší ankety probrat společně. ( Pokud bych měla odpovídat pouze za svoji osobu, bylo by to daleko jednodušší, ale myslím, že by to zcela nesplnilo svůj účel.) Všechny dojmy, postřehy, názory a návrhy se pokusím poskládat v nějaký smysluplný celek, i když to místy bude obtížné.

Když jsme začali Stodolu rozebírat a pokoušeli se odpovědět na jednotlivé body ankety, zjistili jsme, že se sice ve většině bodů shodujeme, nicméně přestože pocházíme z jednoho hnízda v některých bodech se naše názory rozchází. Je to celkem pochopitelné. Tím víc nám ale začalo docházet, před jak složitý úkol jste se postavili, když jste se pustili do Stodoly ve čtyřech lidech, kteří mají jistě na spoustu věcí zcela jiné názory.

Já se pokusím Vám jednotlivé naše názory popsat. Více odpovědí u některých bodů tedy neznamená nic jiného, než že různí členové souboru by odpovídali jinak ( a posílat Vám šestnáct vyplněných anket by asi také nebylo to pravé...).


1. Proč jsme se na Stodolu přihlásili :
Stodola je jedinou postupovou soutěží pro české country taneční skupiny u nás. K účasti na ní se může přihlásit každá skupina a do semifinále a finále se protancuje jen naše špička. A u něčeho takového jsme nechtěli chybět. Výjimečná možnost být u toho, vidět, zkusit, poučit se...

Jinak nás k účasti na Stodole přiměly obvyklé důvody, ze kterých se skupiny účastní soutěží. Chtěli jsme o sobě dát vědět, ukázat co umíme, zjistit, jak si stojíme na poli českých country tanečních skupin porovnat nás s ostatními skupinami (a to jak porotou, tak námi samotnými), inspirovat se pro další činnost...

Zajímá nás, co a jak se tancuje v ostatních skupinách, čím se naše tancování podobá a čím liší od ostatních skupin a právě zde jsme měli jedinečnou možnost toto zjistit.

2. Co se nám na ní líbilo, v čem nás účast na ní obohatila :
Líbila se nám už celková myšlenka postupové soutěže.
Velice nás zaujal nápad s 10ti minutovým programem ve finále ( původně i v semifinále ) a vyhlášení tří kategorií v základních kolech.

Jedinečná možnost setkání skupin v regionech a posléze setkání těch nejlepších na semifinále a finále v Praze.

Ke kladům bezesporu patří to, že se naplnily téměř všechny naše výše popsané důvody proč jsme se na Stodolu přihlásili. Byli jsme u toho, viděli jsme, porovnávali jsme, soutěžili jsme, dali jsme o sobě vědět, poučili jsme se, posbírali jsme inspiraci a setkali jsme se se spoustou tanečníků, známých a přátel.

Naše krajské kolo (Jižní Morava) bylo organizačně velice dobře připraveno a celá soutěž i s následným country bálem se nám líbila.
Byli jsme také spokojeni s dobře obsazenou porotou, která nám svými připomínkami po skončení soutěže velice pomohla k dalšímu vylepšení choreografie i celkového tanečního projevu. Díky jim za to.

3. Co se nám nelíbilo, co nás zklamalo a jak bych to vyřešil já : Za jeden z hlavních nedostatků v přípravné fázi na Stodolu jsme považovali nedostačující a často se měnící soutěžní řád a ( bráno z našeho pohledu ) obtížný přístup k němu.
S naším krajským kolem, jak už jsem uvedla výše, jsme byli spokojeni.

K semifinále a finále v Praze bychom pár výhrad měli :

První věc, která nás nemile překvapila byly prostory, ve kterých se konalo vyvrcholení tak velkolepé akce, jakou Stodola bezpochyby byla. Chápeme tradičnost, stylovost a jistý sentiment, ale myslíme si, že pro takové množství lidí a takovouto příležitost, byla Barča nevyhovující.

Další moment, který u nás ( a jak jsem mohla sledovat, tak nejen u nás ) vyvolal velké diskuse, bylo rozhodnutí poroty o pořadí v semifinále. Ne, že bychom nesouhlasili s postupujícími do finále až na jednu výjimku jsme se s porotou shodli ( viz bod č. 4 ). Spíše nás udivilo pořadí na prvních místech v country a také prohlášení poroty, že není schopna určit pořadí v kategorii příbuzných stylů. Již od úplného začátku soutěže a po proběhlých krajských kolech o to více, muselo být jasné, že se v této kategorii setkají choreografie různých stylů, spolu jen velice těžce měřitelných. Na toto přece musela být porota připravena. Myslím, že pouhým vybráním některých skupin do finále bez nějakého odůvodnění si porota na vážnosti zrovna nepřidala.

Věc, která nás ale všechny rozladila zřejmě nejvíce, bylo konečné pořadí skupin. Takovéto výsledky jsme opravdu nečekali.

Teď už jen pár drobnějších připomínek :
Možná by stálo za zvážení, zda by nebylo lepší, udělat méně prvních ( krajských ) kol. Spojit některé kraje do větších oblastních celků. Soutěž by se tak stala zajímavější i pro skupiny, které třeba ve svém kraji nemají tolik soutěženíchtivých skupin. Aby pak nebylo semifinále početně ochuzeno, mohlo by popř. postoupit i více skupin z jedné oblasti.
Byli bychom pro veřejné hodnocení ve finále.
Uvítali bychom, kdyby termíny dvou největších soutěží Stodoly a Pardubické Ryengle nebyly tak blízko sebe.
Myslíme si, že by všechna základní kola měla proběhnout minimálně dva měsíce před konáním semifinále a finále.
Chyběla nám nějaká oficiální možnost zpětné vazby s porotou. Rádi bychom se dověděli, co bylo porotou oceněno a naopak, co je nám vytýkáno.
Když už jsme se sjeli z celé naší země, tak proč to nevyužít i v neděli, když už je po soutěži (taneční semináře,výše zmíněná schůzka s porotou či s organizátory,).

4. Kdo měl podle mě postoupit do finále
Na osmi postupujících skupinách jsme se shodli ( pořadí je uvedeno podle abecedy, nikoliv podle jakéhokoliv umístění ) .

Caramella
Cloggingová Fantazie
Crock 14
Dvorana
Kaskáda
Louisiana
Quadrilla
Ryengle
Někteří by do semifinále poslali ještě Star West...


a kdo měl být na prvních třech místech:

V určení pořadí skupin na prvních třech místech jsme se zcela neshodli. Uvádím proto všechny naše názory:

1. Caramella, Ryengle
2. Ryengle, Caramella
3. Quadrilla, Louisiana, Crock 14, Dvorana

a proč :

Caramella
divácky velmi atraktivní vystoupení,
zajímavý nápad pustit se do zpracování Slepičárny
výraz

Ryengle
velmi originální, pěkná, zajímavá, nápaditá choreografie, ve které se stále něco děje
stylová pestrost
taneční technika
výraz

Quadrilla
zajímavý nápad jedna z mála skupin ( vyjma výše popsaných ), která zpracovala program jako celek něco úplně jiného.

Louisiana
pěkné, živé country,
taneční technika
hudba.
Crock 14
působivý clogging a pěkné country.

Dvorana
tradiční country.

Skupiny Kaskáda a Cloggingová Fantazie předvedly vynikající výkony ( smekáme klobouk ), ale dle našeho názoru se nemohly umístit na předních místech , neboť country vůbec netancovaly. Možná se mýlíme, ale myslíme si, že tyto dvě skupiny nejsou COUNTRY TANEČNÍ SKUPINY a Stodola byla přece pro country taneční skupiny. To už je ale zase otázka toho, která taneční skupina je country, jestli se tyto skupiny cítí být country a jak to vnímá porota. Pokud bychom toto pominuli, rozhodně bychom Kaskádě přiřkli jedno z předních míst. Ale pominout to nechceme


5. Navrhujeme Stodolu pořádat každý rok a pokud to bude možné, tak alespoň někdy střídat místa a pořadatele ( např. stejný pořadatel jednou za dva roky ). Uvědomujeme si, že toto obnáší jistá úskalí, ale pokud se najde více schopných lidí, kteří by byli ochotni vzít si občas na svá bedra tak náročný úkol, tak proč to nezkusit.


6. Jak bych upravil soutěžní řád :
Soutěžní řád by především měl být od začátku pevně daný, pokud možno neměnný a dobře přístupný všem skupinám.
Měl by obsahovat přesná kritéria, která musí splňovat soutěžní choreografie.
Zde uvádím několik variant úprav soutěžního řádu, které vzešly z našeho souboru :

1. varianta
Klíč k výběru skupin do základních (krajských) kol všechny COUNTRY TANEČNÍ SKUPINY, které se přihlásí, přičemž každá soutěžící skupina se musí zúčastnit kategorie tradiční country ( je to přece soutěž pro CTS ). Účast v dalších dvou kategoriích ( které bychom zachovali ) je již pro každou skupinu dobrovolná.
V semifinále by již postupující skupiny nastoupily s desetiminutovkou. Základní podmínka pro semifinálový desetiminutový program minimálně polovina musí být country.

2. varianta
Klíč k výběru skupin do základních (krajských) kol : všechny taneční skupiny, které tančí alespoň jeden ze stylů patřící do některé ze tří kategorií.
Potom by ale probíhaly v podstatě tři oddělené soutěže ( není tím myšlena oddělenost časová a prostorová, ale oddělenost hodnocení ) Každá kategorie by měla své postupující do semifinále, své semifinále i finále ( v případě menšího počtu zúčastněných by se ze semifinále stalo finále) a hlavně své pořadí své vítěze. Tudíž každá skupina by mohla nastoupit v semifinále ( finále ) pouze v té kategorii, ve které postoupila.
Při tomto modelu by odpadla desetiminutovka.

3. varianta
Klíč k výběru skupin do základních (krajských) kol : všechny taneční skupiny, které tančí alespoň jeden ze stylů patřící do některé ze tří kategorií.
Zachovat stávající model, ale pořadí jednotlivých kategorií určit v semifinále a finále s desetiminutovkou nechat jako nesoutěžní exhibiční vystoupení.

Variant by bylo i víc, každá je trochu jiná a má své klady a zápory, ale všechny mají společnou , podle nás velmi důležitou, podmínku : Buď budou spolu soutěžit pouze COUNTRY taneční skupiny - a potom ať se klidně na závěr jednotlivé kategorii smísí, nebo budou soutěžit i skupiny, které country vůbec netancují a věnují se některému z příbuzných stylů, ale potom ať se jednotlivé kategorie hodnotí samostatně.


... co by měla vlastně hodnotit Porota :
choreografii jako celek celkový dojem, využití prostoru, obtížnost, nápad
výraz, jistotu projevu
techniku tanečního projevu
hudbu, kostýmy
dodržení soutěžního řádu


7. Moje definice taneční country skupiny :
Souhlasíme s Jeffovou definicí, uvedenou v průvodním textu této ankety.


8. Kam by měly naše taneční country skupiny směřovat ?
Otázku jsme asi úplně přesně nepochopili, ale nemyslíme si, že by měl někdo skupinám určovat, kam by měli směřovat.
Každému co jeho jest


9. Co bych Vám ještě rád řekl :
Přestože jsme se k některým věcem vyjádřili kriticky, myslíme si, že soutěž splnila svůj účel a my jsme byli rádi, že jsme mohli být u toho.

Byla by škoda, kdyby se ( ať už z jakýchkoliv důvodů ) Stodola příště nekonala.

Rozhodně bychom se rádi zúčastnili i dalších ročníků.

Děkujeme !

Za Country taneční skupinu
Virginia Brno
Eva HolfeuerováKomentáře u článku : tento článek je zatím bez komentáře. Změnit to můžete odkazem níže.

Copyright 2013-2018 Kulturní spolek Ryengle, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo:Fotogalerie u článku