ikona Google Plus ikona Facebook ikona Youtube ikona InstagramJmeniny
Dnes je 18.06.2024
Svátek má Milan

Odběr novinek emailem:
Email:PRAVIDLÁ A PROPOZÍCIE PRE SÚŤAŽ

11.09.2005 Švestka Štefan 43145
PLATNÉ PRE 4.ROČNÍK FESTIVALU COUNTRY TANCOV KOPÝTKO 2005 22.10.2005 - BRATISLAVA
1. VYHLASOVATEĽ, DÁTUM, ČAS, MIESTO KONANIA, TYP SÚŤAŽE
1.1 Vyhlasovateľ: súbor európskych a amerických country tancov SILLMARION.
1.2 Dátum a čas: 22.10.2005., od 13.00 hod.
1.3 Miesto konania: Dom kultúry Dúbravka v Bratislave (ako minulý rok).
1.4 Typ súťaže: Nepostupová súťaž v country tancoch, národných tancoch a cloggingu.

2. KATEGÓRIE PODĽA VEKU:
M = mladšia (deti vo veku 0 – 17 rokov)
S = staršia (od 17 rokov - ......)

2.1. Rozhodujúci je vek tanečníkov v deň konania súťaže. Za 17-ročných sú považovaní tanečníci v deň ich narodenia v príslušnom roku.
2.2. V kategórii M (mladšej) môže byť 25% (čiže 1/4) tanečníkov danej choreografie starších o 1 rok – čiže 17-ročných. Za 18-ročného sa pritom považuje tanečník v deň jeho narodenia v príslušnom roku .
2.3. V kategórii S (staršej) môže byť 25% (čiže 1/4) tanečníkov danej choreografie mladších o 1 rok – čiže 16 ročných. Za 16-ročného sa pritom považuje tanečník v deň jeho narodenia v príslušnom roku .

3. KATEGÓRIE PODĽA TANEČNÉHO ŠTÝLU:
3.1. Súťaž bude vyhlásená v tých kategóriách, do ktorých budú ku dňu uzávierky súťaže – 7.10.2005 prihlásené 3 a viac choreografií.
3.2. V prípade prihlásenia 1-2 choreografií do jednej kategórie budú tieto choreografie predvedené nesúťažne – bez udelenia oficiálnych cien.
3.3. Počet choreografií, ktoré môže každý súbor do súťaže prihlásiť, je 1 choreografia do jednej kategórie vekovej i tanečnej - (t.j. 1 súbor – max. 8 choreografií).
3.4. Tanečné kategórie vyhlásené pre Kopýtko 2005 (charakteristiky jednotlivých kategórií viď v tabuľkách na konci)
A – Western
B - Country Show, moderné country
C - Národné tance
D - Clogging

4. ZVUKOVÉ A PRIESTOROVÉ SKÚŠKY
4.1 Každému súboru bude umožnená priestorová a zvuková skúška v primeranej dĺžke (podľa počtu prihlásených choreografií)
Časový rozpis priestorových a zvukových skúšok bude súborom rozoslaný po uzávierke prihlášok 7.10.2005.

5. PRIEBEH SÚŤAŽÍ
5.1. Podľa počtu prihlásených choreografií môže byť súťaž až dvojkolová.
5.2. V prípade , že v kategórii je prihlásených nad 10 tancov bude súťaž dvojkolová (t.j. vyraďovacie kolo a finále).
5.2.1. do finále postupujú minimálne 3 a maximálne 6 choreografií

6. PORADIE VYSTÚPENÍ
6.1. Poradie vystúpení je určované losom a je nemenné
6.2. Losovanie prebehne deň pred súťažou - vo večerných hodinách, alebo v deň súťaže - minimálne 2 hodiny pred začiatkom súťaže a môžu ale nemusia na ňom byť prítomní zástupcovia súťažiacich súborov.
6.3. Vylosované poradie vystúpení sa zachováva pre obe kolá tej-ktorej kategórie.

7. HODNOTENIE A POROTA:
7.1 Jednotlivé súťažné vystúpenia hodnotí odborná porota, ktorá si zo svojho stredu volí predsedu
7.2 Hodnotenie poroty je konečné, bez možných opravných prostriedkov
7.3 V každej obsadenej súťažnej kategórii (tanečnej aj vekovej) sa udeľujú 3 ocenenia:
- za tanečný výkon (touto cenou porota ohodnotí výkon tanečníkov – tanečnú techniku, tanečnú náročnosť a jej zvládnutie, výraz tanečníkov, tanečné prevedenie, zvládnutie choreografie, nasadenie, atď.),
- za choreografiu (touto cenou porota ohodnotí prácu choreografa: originalitu, spracovanie a prepojenie s hudbou, použitie priestorových zmien, krokových variácií, atď.),
- za kostýmy (touto cenou porota ohodnotí výtvarné spracovanie choreografie: kostýmy, doplnky, rekvizity, atď.)
Porota môže v každej kategórii oceniť zvláštnou cenou výkon, ktorý ju zaujme.

Porota ohodnotí výkony po skončení finále v každej kategórii.
Vyhlásenie víťazov a ich ocenenie prebehne vo večernom country bále.

Porota: v jednaní (členovia poroty budú dopĺňaní priebežne)

8. TANEČNÁ PLOCHA, OSVETLENIE, OZVUČENIE:
8.1 Tanečná plocha: 8m x 8m, parkety
8.2 Osvetlenie: univerzálne, biele – bez efektov
8.3 Ozvučenie: CD, MD, MC (na jednej kazete musí byť len jedna nahrávka)

9. PRIHLÁŠKY, TERMÍN UZÁVIERKY:
9.1 Vyplnenú SÚŤAŽNÚ PRIHLÁŠKU zašlite na adresu dance@sillmarion.sk, prípadne poštou na adresu: Magdaléna Chladná, Astrová 46, 821 01 Bratislava 2 do 7.10.2005, kedy je uzávierka prihlášok do súťaže.
9.2. Po tomto termíne usporiadateľ zaradí choreografiu do súťaže v prípade nízkeho počtu prihlásených súborov. Pri prihlásení choreografie po termíne uzávierky - 7.10.2005 - si usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení, či nezaradení do súťaže. TANEČNÉ KATEGÓRIE – A ICH PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ KOPÝTKO 2005 V BRATISLAVE

A. Western:
Charakteristika štýlu: Vlastné choreografie – variácie na pôvodné americké country tance
Počet tanečníkov: Minimálne 6 (bez ohľadu na pohlavie)
Hudba: Americký tradicionál, bluegrass, country klasika (v pôvodnom aranžmá) – nepovolená akákoľvek štylizovaná hudba
Dĺžka choreografie: 2 – 6 min.

B. Country Show, Moderné country:
Charakteristika štýlu: -vlastné choreografie vychádzajúce z variácií na tradičné country tance. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú prvky tanečného show – objavujú sa v obsahu (zameraní) tanca.
- najnovšie tanečné smery v štýle country, z ktorých sa v našich podmienkach tancuje predovšetkým Line Dance a Couple Dance. Predvádza sa vlastná choreografia.
Počet tanečníkov: Minimálne 4 (bez ohľadu na pohlavie)
Hudba: Ľubovoľná country hudba ,súčasné (moderné) country
Dĺžka choreografie: 2 – 6 min.

C. Národné tance:
Charakteristika štýlu: Pôvodné ľudové tance národov, ktorých tanečné prvky, figúry či celé tančeky prenikli do amerických country (ľudových) tancov (napr. Škótsko, Írsko, Anglicko, Mexiko, Grécko, Holandsko, Švédsko, Čechy, Slovensko, atď.). Tancujú sa buď v pôvodnej forme alebo ako variácie – vlastné (umelé) choreografie, ktoré však musia vyhádzať z pôvodnej podoby týchto tancov.
Počet tanečníkov: Minimálne 2 (bez ohľadu na pohlavie)
Hudba: Ľudová (pôvodná – tradičná) hudba daného národa
Dĺžka choreografie: 2 – 6 minút

D. Clogging:
Charakteristika štýlu: Tanečné techniky: clogging, buckdancing, flatfooting, canadian, NIE ÍRSKY STEP (tancuje sa v topánkach opatrených špeciálnymi plechmi – zvukovkami). Predvádza sa vlastná cloggingová choreografia, všetci tanečníci musia mať topánky so zvukovkami.
Počet tanečníkov: Ľubovoľný
Hudba: Ľubovoľná, v časti je povolená a´capella
Dĺžka choreografie: 2 – 6 min.Komentáře u článku : tento článek je zatím bez komentáře. Změnit to můžete odkazem níže.

Copyright 2013-2018 Kulturní spolek Ryengle, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo:Fotogalerie u článku